Energy care taustakuva

Energy Care

Meille Energy Care -palvelu tarkoittaa tuotannon maksimointia aktiivisella ja järjestelmällisellä otteella päivittäin. Olemme siellä, missä tapahtuu - missä meistä on eniten hyötyä LEANin Gemba-periaatteen mukaan. Laadimme yhdessä sidosryhmien kanssa prosessin, johon sitoudumme ja jota noudatamme päivätasolla yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Varmistamme tuotannon koordinoinnilla järjestelmällisen tavan toimia. Kuukausitasolla pysähdymme yhdessä miettimään tuotantoa kokonaisuutena käytettävyyden, suorituskyvyn ja laadun kautta.

Analysoimme tuotantokatkoksia aiheuttaneet viat. Yhdessä voimalatoimittajan ammattilaisten kanssa eliminoimme toistuvat viat juurisyyanalyysin ja jatkuvan parantamisen periaatteiden (Kaizen) mukaan. Ennakoivan kunnossapidon varmistamisella ja aktiivisella koordinoinnilla minimoimme reaktiivisen häiriökorjauksen. Tämä tarkoittaa vahvaa yhdessätekemistä kunnossapito-organisaation ammattilaisten kanssa. Raportoimme tuotannosta ja kunnossapidosta päivittäin, viikoittain ja kuukausittain. Tavoitteemme on, että asiakkaamme ansaitsevat enemmän.

Meille Energy Care tarkoittaa esimerkiksi näitä konkreettisia toimenpiteitä:

  • Päivittäinen tuotannon koordinointi kunnossapito-organisaation kanssa
  • O&M-asioihin liittyvien tietojärjestelmien seuranta
  • Huoltoaikojen optimointiin osallistuminen ja käyttökeskeytysten koordinointi
  • HSEQ-auditoinnit kunnossapito-organisaation kanssa
  • Tuulipuiston aluekunnossapidon koordinointi
  • Vikojen juurisyyanalyysien verifioiminen ja korjaavien toimenpiteiden jalkautus
  • Käytettävyyden sopimuksenmukaisuuden arviointi
  • Teho-Tuuli–käyrän sopimuksenmukaisuuden valvonta
  • Voimaloiden omavalvontatarkastukset