Asset care taustakuva

Asset Care

Meille Asset Care -palvelu tarkoittaa järjestelmällistä ja asiantuntevaa huolenpitoa energiaomaisuudesta. Pidämme huolen siitä, että palvelusopimukset ovat ajan tasalla ja juuri asiakkaan tarpeita vastaavia. Vastaamme asiakkaan tarpeiden mukaan sidosryhmäkommunikaatiosta niin paikallisesti kuin globaalisti ja hoidamme niin pienet kuin suuretkin hankinnat energiaomaisuuteen liittyen. Me valvomme, että erilaiset omaisuuteen liittyvät takuuasiat tulevat hoidetuiksi ajallaan. Todennamme voimalatoimittajan raportoinnin niin kunnossapitotyöhön kuin suorituskykyynkin liittyen ja yhdessä sidosryhmien kanssa etsimme aktiivisesti parantamisen paikkoja LEANin Kaizen-periaatteen mukaan. Raportoimme tuotannosta ja kunnossapidosta sovitun mallin mukaisesti.

Meille Asset Care tarkoittaa esimerkiksi näitä toimenpiteitä:

  • Sidosryhmäyhteydenpidosta vastaaminen
  • Asiakkaan ja kunnossapitopalveluiden tuottajan välisen sopimuksen seuranta
  • Uusien hankintojen kilpailutus ja hankintasopimukset
  • Sopimuksen ulkopuolisten töiden todentaminen ja vikaseisokkiaikojen verifiointi
  • Lakisääteisten tarkastusten ja sopimuksenmukaisten huoltojen seuranta
  • Asiakkaan O&M-asioihin liittyvien tietojärjestelmien hallinnointi ja talletteiden seuranta
  • Voimaloiden ja sähköasemien käytönjohtajapalvelut
  • Sähköasemien kunnossapitotyöt ja -tarkastukset sovitun sisällön mukaan
  • Toiminnan kehitys yhdessä kunnossapito- ja operointiorganisaatioiden kanssa