Ville_hlöesittely_pieni

Henkilöesittely, Ville

Ville Alatalo, 1984 Etelä-Pohjanmaalla Jalasjärvellä syntynyt perheenisä, jolle on tarjoutunut hieno mahdollisuus kehittää Carelin Oy:n liikeideaa yhdessä todellisten tuulivoima-alan ammattilaisten kanssa. Carelin Oy:ssä olen ollut mukana alusta saakka yrittäjänä ja toimitusjohtajana. Roolini yrityksessä on ennen muuta pitää pyörät pyörimässä ja huolehtia että meillä on edellytykset palvella asiakkaita joka hetki parhaalla mahdollisella tavalla. Tekniikka ja ihmiset ovat aina olleet lähellä sydäntäni niin työelämässä kuin vapaa-ajalla, joten pyrin olemaan siellä missä tapahtuu ja missä osaamistani tarvitaan.

Opinnot olen suorittanut Tampereen Teknillisessä Yliopistossa, josta valmistuin Konetekniikan diplomi-insinööriksi vuonna 2009. Diplomityöni tein raskaan metalliteollisuuden puolelle kokoonpanon kehittämisestä LEAN tuotantofilosofiaa hyödyntäen. Vuoden 2009 puolesta välistä saakka olen työurallani päässyt vaikuttamaan sähkö- ja energia-alalla kone- ja laitevalmistajan roolissa. Työurani taajuusmuuttajavalmistaja Vaconissa ja myöhemmin Danfoss Drivesissa on opettanut minulle paljon. Olen työskennellyt useissa työtehtävissä alkaen Vaasan tehtaan kehittämistoiminnoista aina globaalin tuotantoteknologiaorganisaation ohjausryhmätyöskentelyyn asti. Olen ollut rakentamassa valmistuksen projektiorganisaatiota alkumetreiltä saakka, harmonisoimassa prosesseja ja toimintatapoja Vaconin ja Danfossin yhdistymisessä ja viimeisimmässä vaiheessa vastuullani on ollut projektipäälliköistä ja projekti-insinööreistä koostuva 15 henkilön tiimi osana globaalia organisaatiota. Tällä tiimillä yhdessä sidosryhmien kanssa on sitoutuneesti hoidettu uusien tuotteiden valmistuskyvykkyyden luominen sekä muu valmistuksen projektitoiminta. Työskentely tuotannon projektiorganisaatiossa tarkoittaa, että ollaan jatkuvasti lähellä päivittäistä liiketoimintaa, annetaan tukea ja ratkotaan ongelmat ripeasti siellä missä ne syntyvät, toimitusvarmuus, tehokkuus, laatu ja turvallisuus huomioiden – asiakas on aina ollut tärkeä.

Yrittäjyys on aina kiehtonut ja kiinnostanut. Olen aina kokenut, että yrittäjähenkinen lähestymistapa ja tekeminen on ollut minulle mieluista. Uskon että juuri se yhdistettynä sopivaan kilpailuhenkisyyteen on auttanut minua eteenpäin monessa kohtaa elämäni varrella. Vaikutteita yrittäjyyteen on toki saattanut tulla myös geeneissä, sillä kolmesta minua edeltävästä sukupolvesta löytyy yrittäjiä. Työurani aikana olen terästänyt osaamistani mm. Six Sigma ja LEAN koulutuksilla sekä suorittanut Vaasan yliopiston Levon-instituutin MBA tutkinnon osana järjestettävät JOKA (Johtajana Kasvaminen) opinnot. LEAN osaamisesta huolimatta en silti ole LEAN konsultti, joka ilmestyy paikalle avaten teorioilla täytetyn työkalupakin ja puhuu japania. Osaamiseni on karttunut ympäristössä, jossa LEAN filosofiaa ja työkaluja on käytetty sulassa sovussa heinäntekojärjen kanssa todistetusti hyvällä menestyksellä. Luodaan yhdessä tulevaisuuden tuulivoima-alan parhaita käytäntöjä.


Osaava tiimi on hyvä perusta jolle rakentaa. Minulla on halu ja kyky saada asiat tapahtumaan. Lupaukset otetaan tosissaan ja asiat hoidetaan maaliin. Insinööriosaamisen ohella pidän erittäin tärkeänä vuorovaikutustaitoja – yhdessä tekemistä. Koen että asiat eivät tapahdu itsekseen vaan ihmiset ovat se voimavara jolla hommia viedään eteenpäin ja saavutetaan tuloksia. Olen sitoutunut auttamaan asiakkaitamme ansaitsemaan enemmän.

Takaisin