Carelin ajankohtaista - taustakuva

17.12.2019

Carelin-tiimi toteuttaa projektinjohtopalvelut 151MW tuulipuistoon

TuuliWatti Oy toteuttaa Suomen mittakaavassa yhden suurimmista tuulipuistoista Simon Sarvisuon alueelle Lounais-Lappiin. Alueelle rakennetaan 27 alan uusinta ja tehokkainta teknologiaa hyödyntävää 5,6 megawatin tuulivoimalaa. Valmistuessaan 151 megawatin tuulipuiston vuosituotanto ylittää 0,5 terawattituntia – mikä vastaa yli 8 prosenttia kaikesta viime vuonna maassamme tuotetusta tuulisähköstä.

Carelin on ollut mukana toteuttamassa jo Simo Sarvisuo -hankkeen esiselvitys- ja BoP-urakoitsijoiden kilpailutusvaihetta (Balance of Plant), ja toteuttaa tuulivoimaprojektin rakennuttamisvaiheen Tilaajan projektinjohtopalvelun Tuuliwatille. Hankkeen rakentamisen valmisteleviin toimiin liittyen Carelin vertaili toteutusvaihtoehtoja erilaisten urakkamallien, sekä teknisten toteutustapojen välillä. Vertailussa keskityttiin maanrakentamiseen, sähköasemaan, sisäverkkoon, perustusrakentamiseen, sekä voimalatoimittajan speksin kommentointiin ja voimalatoimittajan yhteydenpitoon näitä osa-alueita koskien. Toteutusvaihtoehtojen vertailun tavoitteena on auttaa Tuuliwattia uuden kustannustehokkaan toteutusmallin löytämisessä.

Tuulipuistohankkeen toteutussuunnitelman laatimisen ja hankkeen kustannustason arvioinnin jälkeen Carelin on hoitanut urakoitsijakilpailutuksen esisuunnitteluineen, sekä hankkeen käynnistämisen rakennuttajan puolelta. Carelinin rooli rakentamisen aikana on rakennuttajan puolelta edesauttaa ja varmistaa hankkeen turvallinen läpivienti ja tekniset vaatimukset täyttävä toteutus laaditun aikataulun puitteissa. Yhteistyö on tiivistä rakennuttajan, voimalatoimittajan, BoP -urakoitsijoiden, maanomistajien, viranomaisten sekä muiden sidosryhmien kanssa.

”Olemme rakentaneet Tuuliwatin Sarvisuo -projektin tarpeeseen eri alojen asiantuntijoista koostuvan tiimin, jota projektipäällikkö johtaa. Näin varmistetaan rakennuttajalle onnistunut projektin läpivienti aina puuston poistosta turbiinitoimituksen valvontaan ja projektin taloudelliseen loppuselvitykseen saakka.” -Ville Alatalo, CEO Carelin