Carelin ajankohtaista - taustakuva

3.5.2023

Carelin mukana toteuttamassa CPC Finlandin Lappfjärdin tuulivoimapuistoa

Tuulivoimayhtiö CPC Finland rakentaa Suomeen neljännen ja tähän asti suurimman tuulipuistonsa Prime Capitalin Prime Green Energy Infrastructure Fundille (PGEIF) Kristiinankaupunkiin. Lappfjärdin hanke koostuu 39 tuulivoimalasta, joiden kokonaiskapasiteetti on 250 MW. Ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin 31 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on 192 MW ja tällä hetkellä on käynnissä kahdeksan voimalan laajennusosan rakentaminen. Rakennustyöt aloitettiin alkusyksystä 2021, ja tuulipuiston ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä.

Carelin-tiimi toimittaa rakentamishankkeen työmaavalvonnan ja projektinjohtopalvelut sekä pääsuunnittelijan roolin hankkeeseen. Carelin rakennuttajan edustajana huolehtii, että työt tehdään turvallisesti, suunnitelmien mukaan, aikataulussa ja laadukkaasti. Carelinin toimitussisältöön kuuluu mm.  koordinointi eri urakoitsijoiden välillä, työmaan raportointi ja kokousten vetovastuu, viranomaisyhteistyö, perustusten-, kaapeloinnin ja maanrakennustöiden laadunvalvonta sekä voimalatarkastukset.

 

”On ollut hienoa jatkaa ja syventää yhteistyötä CPC:n kanssa! CPC:n pitkä historia alueella ja hyvät suhteet paikalliseen yhteisöön, urakoitsijoihin ja voimalavalmistajaan takasi jo ensimmäisessä vaiheessa eteenpäinvievän, suoraviivaisen ja positiivisen ilmapiirin. Vaikka ensimmäisen vaiheen aikataulu oli tiukka, osapuolten yhteistyöllä se valmistui jopa hieman etuajassa. Olemme iloisia saadessamme jatkaa yhteistyötä CPC:n kanssa myös Lappfjärdin laajennuksen parissa.” -Matti Latva-Hirvelä, projektipäällikkö Carelin Oy

 

”Carelinista on kasvanut yksi merkittävimmistä insinöörialan yhteistyökumppaneistamme viimeisen parin vuoden aikana. Carelinilla on hyvä tiimi eri osa-alueiden ammattitaitoisia insinöörejä. Henkilökohtaisesti arvostan heidän asiakaslähtöistä ja käytännönläheistä yrityskulttuuria, joka myös johtaa parempiin lopputuloksiin projekteissa ” – Erik Trast, toimitusjohtaja, CPC Finland Oy