Carelin ajankohtaista - taustakuva

24.9.2018

Carelin mukana rakentamassa Suomen korkeimpia tuulivoimaloita

TuuliWatti rakennuttaa Iin Viinamäkeen sijoittuvan tuulipuiston, joka on ensimmäinen pohjoismainen tämän kokoluokan markkinaehtoinen tuulivoimainvestointi. Hanke on virallisesti alkanut ja uusi tuulipuisto aloittaa tuotannon vuonna 2019. Suomen tähän saakka korkeimmat tornit ja uuden teknologian voimalat mahdollistavat hankkeen toteutuksen kokonaan ilman yhteiskunnan tukea. Voimalatoimittaja Vestaksen V150 voimaloiden teho on 4,2 MW. Napakorkeuden ollessa 175 metriä ja roottorin halkaisijan 150 metriä, muodostuu voimaloiden pyyhkäisykorkeudeksi huimat 250 metriä.

Carelin on ollut mukana toteuttamassa jo esiselvitys- ja BoP-kilpailutusvaihetta (Balance of Plant), ja toteuttaa tuulivoimaprojektin rakennuttamisvaiheen Owner’s Engineer –palvelun Tuuliwatille. Carelinin rooli on rakennuttajan puolelta edesauttaa ja varmistaa hankkeen turvallinen läpivienti ja tekniset vaatimukset täyttävä toteutus laaditun aikataulun puitteissa. Yhteistyö on tiivistä rakennuttajan, voimalatoimittajan, BoP -urakoitsijan, maanomistajien, viranomaisten sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Carelin-tiimi on innolla mukana ottamassa tuulivoima-alan seuraavaa loikkaa ja auttamassa hankkeiden toteutuksessa uudessa investointiympäristössä.