Carelin ajankohtaista - taustakuva

Ajankohtaista


7.10.2022

Carelin on mukana toteuttamassa Exilion Tuulen kahta uutta tuulipuistoa

Carelin on mukana toteuttamassa Exilion Tuulen kahta uutta tuulipuistoa Isokangasta ja Palokangasta Pohjois-Pohjanmaalle Iihin. Carelin avusti Exilionia jo hankkeen valmisteluvaiheessa ja laati esimerkiksi tuulipuistohankkeen toteutussuunnitelman ja hankkeen kustannusarvion. Carelin on vetänyt myös urakoitsijakilpailutuksen esisuunnitteluineen ja kilpailutusmateriaaleineen. Nyt alkavassa toteutusvaiheessa Carelin toimii omistajainsinöörin roolissa vastaten kokonaisvaltaisesti puistojen rakennuttamisesta ja valvonnasta yhdessä Exilionin kanssa.

Vuonna 2019 perustettu Exilion Tuuli on kotimainen sijoitusyhtiö, joka on keskittynyt uusiutuvan energian tuotantoon. Exilion omistaa 13 tuulivoimapuistoa, ja aikoo investoida myös jatkossa uusiutuvan energian lisäämiseen Suomessa. Exilion Tuulen omistavat Elo, Valtion Eläkerahasto ja Veritas. Yhtiön toiminnan tuotot ohjataan suomalaisten eläkkeisiin.

”Yhteistyö Carelinin kanssa on ollut mutkatonta hankkeen valmisteluvaiheessa. Carelinin asiakaslähtöinen ja avoin toimintatapa sekä erittäin monipuolinen kokemus tuulivoimapuistojen rakentamisen omistajainsinööripalveluista ovat tehneet vaikutuksen”, toteaa Pasi Valasjärvi, investointipäällikkö, Exilion

”Hienoa, että Exilion jatkaa investointeja kotimaiseen energiantuotantoon! Olemme yhdessä Exilionin kanssa onnistuneet muodostamaan kilpailukykyisen ja tehokkaan tavan toteuttaa tämä investointikokonaisuus nykyisessä muuttuvassa toimintaympäristössä. Erittäin iloisia olemme siitä, että Exilion luottaa tämän investointikokonaisuuden läpiviemisessä Carelin -tiimin laaja-alaiseen rakennuttamisosaamiseen aina puustonpoistosta voimaloiden vastaanottotarkastuksiin, sekä projektin taloudelliseen loppuselvitykseen saakka”. Ville Alatalo, CEO Carelin

Isokankaan tuulipuistoon nousee viisi voimalaa ja Palokankaan tuulipuistoon 12 voimalaa. Voimaloiden yhteenlaskettu teho on noin 100 MW. Voimaloiden arvioitu vuosituotanto on 320 000 MWh, joka vastaa noin 130 000 kerrostalokaksion vuotuista sähköntarvetta.

 

Tuulipuistojen rakentaminen käynnistyy teiden rakentamisella loppuvuoden aikana. Voimaloita päästään pystyttämään kesällä 2024. Tuulivoimaloiden tuotanto alkaa vuoden 2025 alussa.

 

Lisätietoja:

Juha Parkkari, Projektipäällikkö, Carelin Oy
Puh. 040 752 2065, juha.parkkari(a)carelin.fi


Pasi Valasjärvi, Investment Manager, Exilion
Puh. 050 469 7643, pasi.valasjarvi(a)exilion.fi

4.5.2021

Carelin-tiimi toteuttaa rakennuttajan omistajainsinööripalvelut Suomen suurimpaan tuulivoimapuistoon!

Ranskalainen itsenäinen uusiutuvan energian tuottaja Neoen rakennuttaa Suomen suurimman tuulivoimapuiston Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueelle. Mutkalampi -niminen tuulipuisto koostuu 69 tuulivoimalasta, sekä 404 MW kokonaistehon kantaverkkoon siirtämiseen tarvittavista kolmesta sähköasemasta 33kV&110KV maakaapelointeineen, sekä noin 32 km pituisesta 110kV voimajohdosta. Mutkalammin tuulipuiston tuotanto kattaa valmistuessaan vuoden 2023 kolmannella kvartaalilla noin 2% Suomen sähköntuotannosta.

Carelin-tiimi vastaa rakennuttajan omistajainsinöörin tehtävistä hankkeessa. Omistaja-insinöörin roolissa Carelin hoitaa rakennuttajalle kuuluvat omistajan velvollisuudet ja valvoo KVR -sopimusmallilla toteutettavan hankkeen etenemistä rakennuttajan toimesta. Carelin tiimin päätehtävä on varmistaa rakentamisen aikana hankkeen turvallinen läpivienti ja tekniset vaatimukset täyttävä toteutus laaditun aikataulun ja budjetin puitteissa.

Hankkeen koko ja markkinoiden uusimman teknologian yhdistäminen vaativat omistajainsinööritiimiltä laaja-alaista osaamista. Carelin-tiimistä löytyy projektijohto- ja turvallisuusasioiden lisäksi asiantuntijoita maanrakentamiseen, perustusrakentamiseen, sähköasemiin, kaapelointiin, voimajohtorakentamiseen sekä tuulivoimalatekniikkaan liittyen. Rakentamisteknisen insinööriosaamisen lisäksi omistajainsinööritiimi auttaa yhteydenpidossa alueella toimiviin viranomaisiin, sekä muihin rakentamisen kannalta keskeisiin sidosryhmiin.

”On koko tuulivoima-alan kannalta hienoa saada tämän mittaluokan investointeja Suomeen. Olemme erittäin tyytyväisiä, että Neoen merkittävänä kansainvälisenä toimijana luottaa Carelin-tiimin osaamiseen heidän isoimman tuulivoimarakennushankkeensa läpiviemisessä. Meidän omistajainsinööritekemisellemme on toimistossa tehtävän asiantuntijatyön lisäksi tyypillistä vahva työmaaläsnäolo. Hankkeen onnistumisen kannalta on keskeistä saada luotua työmaalle selkeät pelisäännöt ja hyvä yhdessä tekemisen henki. Näin työmaan arki on sujuvaa ja saadaan ratkottua eteen tulevat haasteet yhteistyössä tarvittavien osapuolten kesken.” -Ville Alatalo, CEO Carelin

“Olemme erittäin iloisia, että Carelin toimittaa meille omistajainsinööripalvelut. Suomen suurimman tuulipuiston rakentamisessa meille oli erityisen tärkeää saada luotettava ja tunnettu kumppani tuulipuiston, voimajohtojen sekä sähköasemien kehittämiseen. Tämä on hyvä jatko yhteistyöllemme, joka alkoi Pohjoismaiden suurimman sähkövaraston, Yllikkälä Power Reserven rakentamisesta vuonna 2020.” - Jerri Loikkanen Neoenin Suomen maajohtaja

 

Tietoa Neoenista

Neoen on yksi maailman merkittävimpiä ja dynaamisimpia itsenäisiä uusiutuvan energian tuottajia. Neoenilla on nykyisin 4,1 GW kapasiteettia toiminnassa tai rakenteilla, ja toiminta on vahvassa kasvussa. Tällä hetkellä Neoen on erityisen aktiivinen Suomessa, Argentiinassa, Australiassa, Ranskassa, Irlannissa, Jamaikalla, Meksikossa, Mosambikissa, Portugalissa, El Salvadorissa ja Sambiassa. Neoenilla on Ranskan suurin aurinkovoimapuisto Cestasissa (300 MWp.) ja maailman suurin akkuvarasto Australian Hornsdalessa (150 MW / 193,5 MWh). Neoen pyrkii vähintään 10 GW:n toiminta- ja rakennuskapasiteettiin vuoden 2025 loppuun mennessä. Neoen (ISIN-koodi: FR0011675362, muistitekninen koodi: NEOEN) on listattu Euronext Pariisin A-listalla.

Lue lisää: https://www.neoen.com/en/

19.4.2021

Carelin ja FINN-Tarkastus yhteistyöhön tuulivoimaloiden nosto- ja turvalaitetarkastuksissa!

Carelin ja FINN-Tarkastus ovat tehneet sopimuksen yhteistyöstä, jonka avulla tuulivoimaloiden käyttöön liittyvät erilaiset määräaikaistarkastukset voidaan toimittaa yhdellä käynnillä. Toteuttamalla kahden ketterän ja yrittäjävetoisen yrityksen tuottamat tarkastuspalvelut samanaikaisesti, saavutetaan etuja mm. tuulivoimalan keskeytyskustannuksien pienenemisen myötä.

Keväällä 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen myötä uusille tuulivoimaloiden huoltohisseille on tehtävä käyttöönottotarkastus sertifioidun asiantuntijan tai asiantuntijayhteisön toimesta 1.3.2021 alkaen ja käytössä oleville hisseille määräaikaistarkastus 2021 loppuun mennessä. Huoltohissien lisäksi myös voimaloiden muut nostolaitteet, putoamissuojausjärjestelmät ja sammuttimet on tarkastettava.

FINN-Tarkastus Oy:llä on Finasin akkreditointi tuulivoimalan huoltohissien ja nostimien tarkastuksiin ja perehdytetty henkilöstö putoamissuojainjärjestelmien tarkastuksiin. Carelin Oy:llä on TUKESin myöntämä pätevyys käsisammuttimien tarkastuksiin sekä tuulivoimalatoimittajien vaatima pätevyys operoida voimaloita tarkastuksen aikana.

Asiakkailta saadun palautteen perusteella tarkastustoiminnan aito riippumattomuus ja puolueettomuus ovat tärkeitä kriteereitä, ja haluamme vastata tähän toiveeseen. Carelin Oy tai FINN-Tarkastus Oy eivät tarjoa tuulivoimaloiden tai niiden laitteiden kunnossapitopalveluita ja ovat siten aidosti huolto- ja kunnossapitotoimijoista riippumattomia tahoja.

 

Kerromme mielellämme lisää palvelusta – ollaan yhteyksissä ja räätälöidään teidän tarpeeseenne sopiva tarkastuskokonaisuus!

 

Ville Alatalo / Carelin Oy

ville.alatalo@carelin.fi

+358 40 910 1286

 

Janne Hirvonen / FINN-Tarkastus Oy

janne.hirvonen@finn-tarkastus.fi

+358 44 762 7682
3.4.2021

Carelin esillä Wind Finland Goes Production 2021 -virtuaalitapahtumassa

Wind Finland Goes Production 2021 (https://www.windfinland.fi/) pidettiin helmikuun puolivälissä vallitsevien olosuhteiden johdosta virtuaalitapahtumana. Tapahtuma oli yksipäiväinen ja sen aikana kuultiin noin 15 erilaista ”Goes Production” -teemaan liittyvää asiantuntijaesitystä.

Meidän Jaakko piti tapahtumassa noin 20 minuutin live-striimatun esityksen otsikolla ”Performance loss identification with existing data”. Esitys perustui Carelin Production Performance Analysis -työkaluun ja se nosti esiin konkreettisia esimerkkejä suorituskyvyn analysointiin liittyen. Esimerkit perustuivat todellisiin analyyseihin, joita olemme kolmen vuoden aikana saaneet tehdä useamman asiakkaan kanssa.

Esityksen viesti kiteytettynä oli, että helpoin tapa lisätä tuotantoa, on poistaa hukka. Ja, että kun hukka on tunnistettu ja selvästi näkyvillä omistajilla/operaattoreilla jo nyt olemassa olevasta datasta, niin sen poistamiseen on helpompi etsiä keinoja.

Esimerkit esityksessä liittyvät seuraaviin teemoihin:

1. Jäätämisen tunnistaminen

2. TOP10-tuotannonkeskeytykset

3. Konehuoneen suunta vs. tuulen suunta

4. Oikean referenssi Power Curven käyttö

5. Turbulenttisuusindeksitarkastelu

6. Suurimpien tuotantoennustevirheiden tunnistaminen

7. Eri voimaloiden jäätämisenestokeinojen vertailut

 

Katso 3,5 minuutin tiiseri aiheesta täältä:

https://youtu.be/oHLzD3l4apI

 

Koko 20 minuutin livestriimi on katsottavissa täällä:

https://youtu.be/tEFdDXuIc84

 

Olemme mielellämme avuksi hukan paljastamisessa. Aiheesta lisää myös Tuulivoima-lehden artikkelissa: https://www.tuulivoimalehti.fi/aiheet/tuotantoa-on-helpointa-lisata-poistamalla-hukka.html?p29=2

 

Lisätietoja:

Jaakko Ala-Reinikka

+358 44 4252807

jaakko.ala-reinikka@carelin.fi

31.8.2020

Carelin ja Despro mukana Neoenin 30MW energiavarastohankkeessa

Neoen, yksi maailman merkittävimmistä uusiutuvan energian tuottajista, rakentaa Suomen Etelä-Karjalaan uutta akkuenergiavarastoa, Yllikkälä Power Reserve Onea.  Kyseessä on ensimmäinen yli 10 MW:n akusto, joka kytketään Suomen sähköverkkoon. Pohjoismaisessakin mittakaavassa energiavarasto on suurin tähän mennessä rakennettu; sen nimellisteho on 30 MW ja energiakapasiteetti 30 MWh.

Carelin ja Despro ovat yhteistyössä mukana tässä Suomen kannalta merkittävässä ja edistyksellisessä hankkeessa. Akkuenergiavarasto pystyy tasaamaan sähköverkon taajuuden muutoksia hyvin nopeasti, mikä hyödyttää koko Suomen sähköjärjestelmää.

Carelin toimii hankkeen omistajainsinööriroolin kokonais- ja johtovastuussa. Despro täydentää omistajainsinööritiimiä omilla sähköteknisillä asiantuntijoillaan sekä paikallisella valvontaresurssilla. Yhteistyön avulla asiakasta pystytään palvelemaan joustavasti poikkeuksellisen laajalla osaamisella, joka käsittää asiantuntemusta niin turvallisuuden, maa- ja betonirakentamisen kuin sähkötekniikankin osalta.

Uudentyyppisen yhteistyökuvion rakentaminen on sujunut mutkattomasti Carelinin ja Despron aiemman yhteistyön pohjalta. Lisäksi kehitysmyönteinen ja asiakasta arvostava kulttuuri on ollut yhdistävä voima, joka tuo luottamusta yhteistyöhön ja mahdollistaa uusiin haasteisiin tarttumisen.

”Yllikkälän hanke on jo toinen multimegawattiluokan akkuenergiavarastoprojekti omistajainsinöörin roolissa Carelinille. On hienoa saada olla mukana uudella toimialalla tukien Neoenia kunnianhimoisessa ja sähköverkollemme tärkeässä investoinnissa. Olen ylpeä saadessani johtaa omistajainsinööritiimiä, jonka asiantuntemus kattaa koko investointiprojektin vaiheet ja joka edesauttaa projektin turvallisessa ja onnistuneessa läpiviennissä.” toteaa omistajainsinööritiimiä vetävä Jaakko Ala-Reinikka Carelinista.

”Uusiutuvan energian kasvun myötä reservi- ja säätösähkön tarve on lisääntynyt sähkömarkkinoilla, minkä takia vastaavia energiavarastoja tarvitaan tasaamaan tuotannon vaihteluita. Onkin erityisen hienoa päästä seuraamaan läheltä uuden teknologian rakentamista ja käyttöönottoa isossa mittakaavassa asiantuntevan tiimin ympäröimänä - unohtamatta turvallisia työmenetelmiä.” kommentoi Despron rakennuttamisen ja valvonnan asiantuntija Ville Kenttämaa.

Rakennustyöt Yllikkälässä ovat käynnissä, ja akkuvarasto valmistuu tulevina kuukausina.

20.4.2020

Carelin-tiimi kasvaa!

Vaikka vuoden 2020 kevät on ollut hieman tavanomaisesta poikkeava, niin tuulivoima-alalla on uskoa tulevaan - energisiä insinöörejä tarvitaan jatkossakin!

Olemme saaneet kolme uutta työkaveria huhtikuussa! Oulun alueella aloittivat työmaainsinöörit Jussi Jurmu ja Tero Poikajärvi, heistä kirjoittelemme tarkemmin lähiviikkoina.

Tampereen toimipisteellä aloitti sähkövoimatekniikan insinööri (AMK) Ville Peijariniemi. Villellä on vahva tausta sähköverkko- ja sähköasemaprojekteista kantaverkon, jakeluverkon ja tuulipuistojen osalta. S1-sähköpätevä Ville vahvistaa tiimiämme sähköteknisissä asioissa ja keskittyy auttamaan asiakkaita tuulipuistorakentamisen, sekä operoinnin eteen tuomissa haasteissa.

Kuvassa Tampereen konttorin miehet Koronaetäisyydellä toisistaan ja Koronaparrat harjattuina :)

 

Tiimistämme kohti uusia haasteita siirtyi Ossi Perälä - haluamme kiittää kovasti Ossia yhteisestä matkasta toivotamme menestystä uusien kuvioiden parissa!

17.2.2020

Etsimme uutta työkaveria!

Haemme notkeaan ja insinöörimäiseen työyhteisöön uutta innokasta työkaveria kasvamaan kanssamme. Työskentelemme uusiutuvan energian parissa, lähellä asiakasta ja aina siellä, missä koemme asiakkaidemme meistä parhaan hyödyn saavan. Meillä pääset hakemaan haasteita omana itsenäsi, aina silti tiiviin ryhmän avun ja neuvojen antaman selkänojan turvin. Meillä tehdään hommia tosissaan, mutta ei tosikkoina.

Työnkuvasi on rakenteilla olevan tuulivoimarakennustyömaan työmaainsinööri. Työtehtäviisi kuuluu rakennusvaiheessa olevan tuulivoimapuistoprojektin työturvallisuuden varmistaminen, päivittäisen työn seuraaminen, dokumentointi, laadun varmistaminen ja erilaisten tapahtumien ennakointi siten, että ne eivät muodostuisi ongelmiksi. Haasteiden ilmaantuessa autat selviämään niistä yhdessä sidosryhmien kanssa. Tämä työ on ennen kaikkea ihmisten tekemää työtä muiden ihmisten kanssa. Siksi toivomme Sinun olevan avoin, oma itsesi ja se kuuluisa ”hyvä tyyppi”, joka haluaa opetella uutta kanssamme. Rakennusprojektissa tehdään töitä laajalla alalla maanrakennus-, sähkö-, rakennus- sekä tuulivoimatekniikan parissa. Mahdollista on siis päästä haistamaan vasta kaivettua moreenia ja märkää betonia, pitämään sähkön savu laitteiden sisällä ja kokemaan tuulivoima-alan keihään kärkeä nähden moderneimpien voimaloiden nousevan. Aiempi kokemus energia- tai rakennusalalta on plussaa, mutta emme oleta Sinun olevan jo valmis ja kaiken osaaja, vaan halukas oppimaan kanssamme.

Työtä tehdään tulevana kesänä pääosin työmailla noin 100km säteellä Oulusta, joten henkilöauton ajokortti saisi taskusta löytyä ja mikäli sinulla on auto käytettävissä niin se helpottaa arkea – oma auto ei ole kuitenkaan välttämätön. Työssäsi tarvitset englantia, sekä puhuttuna, että kirjoitettuna. Työvälineenä toimivat läppäri, pokkari, drone sekä puhelin – jos osaat niistä kahta tai useampaa käyttää uskottavasti jo ennestään niin se katsotaan eduksi. Arvostamme käytännönläheistä kaveria, jolla on ripaus insinöörimäisyyttä. Sinun ei siis tarvitse olla valmis insinööri/DI, jos koet muuten olevasi sopiva tehtävään.

Työ on määräaikainen alkaen huhti-/toukokuussa ja jatkuen syksylle 2020. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden tehdä töitä hieman tavallista avokonttoria eksoottisemmassa ympäristössä ja olla mukana toteuttamassa jotakin aidosti uutta ja merkittävää. Kompensoimme meidän kanssamme viettämääsi aikaa sopivan suuruisella rahapalkalla ja meillä on mahdollista järjestellä arjen askareet ja vapaa-aika joustavasti.

Carelin Oy tarjoaa palvelujaan keskittyen tuuli- ja aurinkovoimaan energian tuotannon kaikissa elinkaaren vaiheissa esiselvityksistä, rakentamisesta ja jatkuen tuotantovaiheeseen. Sitoudumme auttamaan asiakkaitamme ansaitsemaan enemmän!

Jos näet, että olet sopiva henkilö työhön kanssamme, ole rohkeasti yhteydessä hakemuksen ja CV:n kanssa sähköpostilla tai puhelimitse: ville.alatalo@carelin.fi / +358 40 910 1286 tai jarkko.finnila@carelin.fi / +358 44 425 4351. Toivomme hakemuksien olevan perillä viimeistään 23.2.2020.

17.12.2019

Carelin-tiimi toteuttaa projektinjohtopalvelut 151MW tuulipuistoon

TuuliWatti Oy toteuttaa Suomen mittakaavassa yhden suurimmista tuulipuistoista Simon Sarvisuon alueelle Lounais-Lappiin. Alueelle rakennetaan 27 alan uusinta ja tehokkainta teknologiaa hyödyntävää 5,6 megawatin tuulivoimalaa. Valmistuessaan 151 megawatin tuulipuiston vuosituotanto ylittää 0,5 terawattituntia – mikä vastaa yli 8 prosenttia kaikesta viime vuonna maassamme tuotetusta tuulisähköstä.

Carelin on ollut mukana toteuttamassa jo Simo Sarvisuo -hankkeen esiselvitys- ja BoP-urakoitsijoiden kilpailutusvaihetta (Balance of Plant), ja toteuttaa tuulivoimaprojektin rakennuttamisvaiheen Tilaajan projektinjohtopalvelun Tuuliwatille. Hankkeen rakentamisen valmisteleviin toimiin liittyen Carelin vertaili toteutusvaihtoehtoja erilaisten urakkamallien, sekä teknisten toteutustapojen välillä. Vertailussa keskityttiin maanrakentamiseen, sähköasemaan, sisäverkkoon, perustusrakentamiseen, sekä voimalatoimittajan speksin kommentointiin ja voimalatoimittajan yhteydenpitoon näitä osa-alueita koskien. Toteutusvaihtoehtojen vertailun tavoitteena on auttaa Tuuliwattia uuden kustannustehokkaan toteutusmallin löytämisessä.

Tuulipuistohankkeen toteutussuunnitelman laatimisen ja hankkeen kustannustason arvioinnin jälkeen Carelin on hoitanut urakoitsijakilpailutuksen esisuunnitteluineen, sekä hankkeen käynnistämisen rakennuttajan puolelta. Carelinin rooli rakentamisen aikana on rakennuttajan puolelta edesauttaa ja varmistaa hankkeen turvallinen läpivienti ja tekniset vaatimukset täyttävä toteutus laaditun aikataulun puitteissa. Yhteistyö on tiivistä rakennuttajan, voimalatoimittajan, BoP -urakoitsijoiden, maanomistajien, viranomaisten sekä muiden sidosryhmien kanssa.

”Olemme rakentaneet Tuuliwatin Sarvisuo -projektin tarpeeseen eri alojen asiantuntijoista koostuvan tiimin, jota projektipäällikkö johtaa. Näin varmistetaan rakennuttajalle onnistunut projektin läpivienti aina puuston poistosta turbiinitoimituksen valvontaan ja projektin taloudelliseen loppuselvitykseen saakka.” -Ville Alatalo, CEO Carelin

25.10.2019

Carelin ja S-Voima jatkavat yhteistyötä aurinkosähköhankkeissa

Carelin on allekirjoittanut sopimuksen S-Ryhmän sähkönhankinnasta vastaavan S-Voiman kanssa Owner`s Engineer -palvelusta. Palvelut liittyvät S-Voiman toiseen aurinkosähköhankkeeseen, jossa rakennetaan aurinkovoimaloita noin 20 S-ryhmän toimipaikan katoille ympäri Suomen kuluvan syksyn aikana. Carelinin tuottama kokonaisuus koostuu tilaajan projektinjohdollisista tehtävistä, rakennuttajan turvallisuuskoordinaattoriroolista, sekä teknisestä valvonnasta. Sen lisäksi, että Carelin valvoo tilaajan puolelta asennusten laatua ja turvallisuutta, hoituu myös yhteydenpito hankkeessa mukana olevien alueosuuskauppojen suuntaan Carelin-tiimin toimesta. Keskeistä Owner´s Engineer -roolissa on myös auttaa ratkaisemaan hankkeessa eteen tulevia haasteita yhdessä tarvittavien sidosryhmien kanssa. Yhteistyö on jatkoa lähes 40 toimipaikkaa käsittäneelle ensimmäiselle S-Voiman aurinkosähköhankkeelle.

 

”Yhteistyön jatkaminen ja Carelinin roolin laajentaminen oli meille helppo päätös. Tarvitsemme osaavia kumppaneita, jotta rakenteilla olevat järjestelmät kestävät ja toimivat koko elinkaaren ajan, sekä valmistuvat suunnitellusti ja turvallisesti.  – Mikko Halonen, CEO S-Voima

”Olemme innoissamme päästessämme jatkamaan yhteistyötä S-Voiman kanssa aurinkosähköinvestointien parissa. Hienoa huomata, että Carelin-tiimin tekemiseen luotetaan ja saamme olla mukana viemässä maaliin merkittäviä uusiutuvan energian hankkeita” – Ville Alatalo, CEO Carelin

 

Lisätietoja:

Carelin Oy / Ville Alatalo, +358 40 910 1286

S-Voima / Mikko Halonen, +358 50 440 4811

25.9.2019

Meidät yllätettiin totaalisesti!

Meidän tuore yrityksemme on saanut huomiota, jota emme todellakaan osanneet odottaa. Carelin Oy on yrityksenä vasta hieman yli 1,5 vuotta vanha ja meidän perustajien mielestä oikeastaan vasta opettelemassa ottamaan niitä reippaampia ja eteenpäin suuntaavia askelia tuulivoima-alalla. Vastaanotimme sähköpostin, joka alkoi suurin piirtein näin: ”Hei, ja onneksi olkoon – olette ehdolla Tuulivoimateko 2019 -kilpailussa!”

 

Ajattelin ensin, että mistä tässä mahtaa olla kyse. Perusteluissa mainittiin ”Tuulivoima-alan osaajista koostuva huippujoukko”, kerrottiin myös osaamisen auttavan tuulivoimaloiden omistajia kunnossapidon koordinoinnissa ja operointiin liittyvissä tehtävissä #EnergyCare #AssetCare. Perustelut päättyivät sanoihin ”Huikea porukka”. Melkoisia ylisanoja nuorelle yritykselle ja tuoreille yrittäjille – nöyräksi vetää.

 

Pysähdyin tuumaamaan asiaa ja mieleen juolahti ajatus, että juuri tuollainen porukkahan me halutaankin olla – se on itseasiassa kirjoitettu meidän liiketoimintasuunnitelmaammekin jo ennen yrityksen perustamista. Ketteriä tuulivoima-alan asiantuntijoita auttamassa omistajia oli sitten kyseessä tuulipuistohankeen rakentamisen valmisteluun liittyvät tehtävät, rakentamisen aikaiset projektinjohto- ja työmaavalvontatehtävät #ProjectCare tai tuotannossa olevien puistojen operointiin liittyvä tekeminen tarkastuksineen ja auditointeinen #SiteCare. Olemme toki panostaneet täysillä kaikkeen tekemiseen ja laitamme aina itsemme täysillä mukaan tähän hommaan. Ja onhan meillä on mahtava tiimi, hyvä kumppaniverkosto ja ennen kaikkea huikeat asiakkaat, joiden kanssa on päästy tekemään monenlaista viimeisen puolentoista vuoden aikana.

Itse Tuulivoimateko 2019 -kilpailusta täytyy kuitenkin todeta, että siellä on mukana loistava kattaus toimijoita, jotka ihan oikeasti ja isosti ovat vieneet ja tulevat viemään eteenpäin Suomen tuulivoima-alaa. Meille on erityisen tärkeää, että saamme antaa oman pienen panoksemme tähän hienoon koko energia-alaa koskevaan murrokseen. #YourEnergyPartner #Carelin

« Edelliset 10