Carelin ajankohtaista - taustakuva

Ajankohtaista


15.3.2019

Carelin production performance analysis avuksi hukan tunnistamiseen

Tuulivoimaloiden omistajille tärkeintä on voimaloiden tuottama energiamäärä. Sitä budjetoidaan ja sen varaan lasketaan odotuksia, se on liiketoiminnan keskeinen elementti. Tuotannon määrään vaikuttaa moni asia, ehkä suurimpana tuuliolosuhde. Se on luonnollisesti asia, johon vaikuttamismahdollisuudet ovat rajalliset, mutta toisaalta tuotantomäärään vaikuttaa moni sellainenkin asia, joita voi parantaa.

Voimaloiden vikaantumista vastaan on tyypillisesti solmittu voimalatoimittajan kanssa palvelusopimus, joka turvaa tietyn käytettävyystason. Voimalatoimitussopimus turvaa tietyn teknisen suorituskykytason esimerkiksi tehokäyrään liittyen. Usein on kuitenkin tilanne, että sopimuksenmukaisen käytettävyystakuun todentamisen suorittaa yksin voimalatoimittaja. Toisaalta tyypillisesti sovitut takuut eivät tuo turvaa esimerkiksi jäätävästä olosuhteesta aiheutuvalle tuotannonmenetykselle. Ilman säännöllistä seurantaa omistajan on siten hankala muodostaa kattava käsitys siitä, onko voimalan suorituskyky luvatun tehokäyrän mukainen.

tehotuulikäyrä

Kuva 1. Esimerkkivoimalan suoriutuminen tehokäyrällä.

Tuotannossa hukkaa aiheuttavat tekijät on ensin tunnistettava ja analysoitava, jotta niiden taustalla olevia juurisyitä päästään poistamaan, ja tässä Carelin Production Performance Analysis auttaa tuulivoimaomistajaa mielellään!

Carelin Production Performance Analysis:  Voimalatoimittajariippumatonta seurantaa omistajan näkökulmasta

Voimala voi pysähtyä monesta syystä ja pysähdyksen aiheuttajasta riippuen, tuotannon menetys on joko omistajan tai kunnossapitokumppanin vastuulla. Carelin Production Performance Analysis tuo mahdollisuuden todentaa voimalan pysähtymiseen liittyvän tuotannonmenetyksen voimalatoimittajariippumattomasti. Tämä lisää omistajan valveutuneisuutta ja varmistaa, että tuotannonmenetyksistä mahdollisesti aiheutuvat kompensaatiot ovat sopimuksenmukaiset.

Tehokäyrien tarkastelu ei välttämättä ole voimalatoimittajan näkökulmasta oleellisin asia seurata säännöllisesti, mutta omistajalle koneen alisuoriutuminen aiheuttaa välittömästi tuotannon menetyksiä. Alisuoriutuminen tällä osa-alueella ei näy käytettävyysperusteisessa seurannassa, vaikka se voi vuositasolla aiheuttaa jopa yli 10% tuotannonmenetyksen vuosituotantoon nähden. Carelin Production Performance Analysis visualisoi tehokäyrät tietyllä seurantajaksolla ja määrittää voimalan yli- tai alisuoriutumisen megawattitunteina ja euroina.

Jäätävä olosuhde aiheuttaa tuotannonmenetyksiä erityisesti pohjoisessa. Jäätäminen voi pienentää vuosituotantoa prosentteja tai jopa kymmeniä prosentteja voimalasta ja sijainnista riippuen. Jäätämisen estämiseen on useita keinoja, mutta niiden taloudellinen järkevyys riippuu merkittävästi jäätämisen aiheuttaman tuotannonmenetyksen määrästä. Carelin Production Performance Analysis selvittää omistajalle, miten paljon jäätäminen aiheuttaa tuotannonmenetystä, jonka jälkeen päätöksenteko investointeihin liittyen on helpompaa.

Tuotannonmenetys

Kuva 2. Esimerkkivoimalan tuotannonmenetystarkastelu. Jäätäminen esitetty sinisellä.

 

Mitä Carelin Production Performance Analysis voi visualisoida

 

Palvelu räätälöidään omistajan tarpeiden mukaan, mutta Carelin Production Performance Analysis visualisoi esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Tuotantojakauma seurantajaksolla
  • Tuotannonmenetysjakauma seurantajaksolla
  • Voimalan suoriutuminen tehokäyrällä
  • Jäätämisen aiheuttama tuotannonmenetysjakauma seurantajaksolla
  • Yksittäisten tuotannonmenetystä aiheuttaneiden tapahtumien tuotannonmenetysten määritys ja järjestäminen suuruusjärjestykseen
  • Datakatkosten paikallistaminen ja määrän tunnistaminen
  • Erilaisten erikoistilanteiden tarkempi analysointi datan perusteella

top10

Kuva 3. Tuotantofleetin yksittäiset tuotannonmenetysten aiheuttajat tietyllä seurantajaksolla.

 

tuotantojakauma

Kuva 4. Tuotantofleetin tuotantojakauma tietyllä seurantajaksolla.

 

Carelin Production Performance Analysis Q&A

 

Mihin Carelin Production Performance Analysis perustuu:

Voimalalta tulevaan ja SCADA-järjestelmään taltioituun tietoon. Carelin Production Performance Analysis ei siis edellytä mitään uusia anturointeja eikä muitakaan laite- tai järjestelmäinvestointeja tuulipuistoihin. Riittää, kun omistajalla on pääsy SCADA-dataan.

Miksi Carelin Production Performance Analysis on järkevää:

Hukan paljastamiseksi. Kun hukka on selvästi esillä, sen poistamiseksi on paljon helpompi etsiä keinoja.

Carelin Production Performance Analysis -palvelun tuoma hyöty tuulivoimaomistajalle:

Jäätäminen ja tehokäyrän alisuoriutuminen voivat pienentää voimalan vuosituotantoa jopa kymmeniä prosentteja. Tällaisen hukan suuruusluokan tunnistaminen on ensiaskel sen aiheuttaman tuotannon menetyksen poistamiseen. Toisaalta Carelin Production Performance Analysis -palvelun avulla omistaja voi todentaa voimalatoimittajan raportointia ja varmistaa sovittujen asioiden toteutumisen myös käytettävyystakuutarkastelussa.

Miten Carelin Production Performance Analysis voidaan käynnistää:

Sovitaan tapaaminen ja selvitetään mahdollisuudet yhdessä. Carelin voi tuottaa Carelin Production Performance Analysis -palvelua omistajalle asennettavan käyttöliittymän avulla tai esimerkiksi kerran kuukaudessa tuotettavina visualisointeina. Järjestelmäinvestointeja ei tarvita.

Kiinnostuitko, voisimmeko sopia tapaamisen?

 

Jaakko Ala-Reinikka

Operational Excellence Manager

+358 44 4252807

jaakko.ala-reinikka@carelin.fi

10.1.2019

Tule meille töihin - Työmaainsinööri tuulivoimarakennustyömaalle!

Haemme notkeaan ja insinöörimäiseen työyhteisöön uutta innokasta työkaveria kasvamaan kanssamme. Työskentelemme uusiutuvan energian parissa, lähellä asiakasta ja aina siellä, missä koemme asiakkaidemme meistä parhaan hyödyn saavan. Meillä pääset hakemaan haasteita omana itsenäsi, aina silti tiiviin ryhmän avun ja neuvojen antaman selkänojan turvin. Meillä tehdään hommia tosissaan, mutta ei tosikkoina.

 

Työnkuvasi on rakenteilla olevan tuulivoimarakennustyömaan työmaainsinööri. Työtehtäviisi kuuluu rakennusvaiheessa olevan tuulivoimapuistoprojektin päivittäisen työn seuraaminen, dokumentointi, laadun varmistaminen, turvallisuuden tarkkailu ja erilaisten tapahtumien ennakointi siten, että ne eivät muodostuisi ongelmiksi. Haasteiden ilmaantuessa autat selviämään niistä yhdessä sidosryhmien kanssa. Meidän tehtävämme on varmistaa, että tuulivoimapuiston omistajan etu tulee huomioitua projektin eri vaiheissa. Tämä työ on ennen kaikkea ihmisten tekemää työtä muiden ihmisten kanssa. Siksi toivomme Sinun olevan avoin, oma itsesi ja se kuuluisa ”hyvä tyyppi”, joka haluaa opetella uutta kanssamme. Rakennusprojektissa tehdään töitä laajalla alalla maanrakennus-, sähkö-, rakennus- sekä tuulivoimatekniikan parissa. Mahdollista on siis päästä haistamaan vasta kaivettua moreenia ja märkää betonia, pitämään sähkön savu laitteiden sisällä ja kokemaan tuulivoima-alan keihään kärkeä nähden moderneimpien voimaloiden nousevan. Emme oleta Sinun olevan jo valmis ja kaiken osaaja, vaan halukas oppimaan kanssamme.

 

Työtä tehdään tulevana kesänä pääosin Oulun pohjoispuolella Simon ja Iin alueella työmaalla, joten henkilöauton ajokortti saisi taskusta löytyä ja mikäli sinulla on auto käytettävissä niin se helpottaa arkea. Työssäsi tarvitset englantia, sekä puhuttuna, että kirjoitettuna. Työvälineenä toimivat läppäri, pokkari, drone sekä puhelin – jos osaat niistä kahta tai useampaa käyttää uskottavasti jo ennestään niin se katsotaan eduksi. Arvostamme käytännönläheistä kaveria, jolla on ripaus insinöörimäisyyttä. Sinun ei siis tarvitse olla valmis insinööri/DI, eikä välttämättä opiskella insinöörialaa, jos koet muuten olevasi sopiva tehtävään.

 

Työ on määräaikainen alkaen toukokuussa ja jatkuen syksylle 2019. Jatkossa esimerkiksi opiskelujen ohessa tehtävät tuntityöt ovat mahdollisia erikseen sovittaessa. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden tehdä töitä hieman tavallista avokonttoria eksoottisemmassa ympäristössä ja olla mukana toteuttamassa jotakin aidosti uutta ja merkittävää. Kompensoimme meidän kanssamme viettämääsi aikaa sopivan suuruisella rahapalkalla ja meillä on mahdollista järjestellä arjen askareet ja vapaa-aika joustavasti.

 

Carelin Oy tarjoaa palvelujaan keskittyen tuuli- ja aurinkovoimaan energian tuotannon kaikissa elinkaaren vaiheissa esiselvityksistä, rakentamisesta ja jatkuen tuotantovaiheeseen. Sitoudumme auttamaan asiakkaitamme ansaitsemaan enemmän!

 

Jos näet, että olet sopiva henkilö työhön kanssamme, ole rohkeasti yhteydessä hakemuksen ja CV:n kanssa sähköpostilla tai puhelimitse: ville.alatalo@carelin.fi / +358 40 910 1286 tai jarkko.finnila@carelin.fi / +358 44 425 4351. Toivomme hakemuksien olevan perillä viimeistään 17.2.2019.

14.12.2018

Carelin-tiimi vahvistuu!

3.12.2018 oli Carelin-tiimille tärkeä päivä! Me pääsimme laajentamaan tiimiämme kahdella todellisella ammattilaisella, kun Matti Latva-Hirvelä ja Mauno Torvikoski saatiin mukaan porukkaan. Matilla on vahva tausta infrapuolen rakentamisesta ja tiekunnossapidosta. Maunolla on pitkä kokemus tuulipuistojen rakentamisesta ja lukuisista muista rakennushankkeista energia- ja telepuolella.


Matti ja Mauno ottavat Site Manager vastuut Carelinin Project Care -palveluissa ja työ on jo päästy aloittamaan kahden uuden rakennusprojektin parissa yhdessä asiakkaamme kanssa. Olemme erittäin innoissamme saatuamme tällaiset kovan luokan tekijät mukaan tiimimme! Toivotetaan yhdessä tervetulleeksi uudet Site Managerimme!

7.12.2018

Carelin ja OX2 aloittavat yhteistyön!

OX2 on tehnyt investointipäätöksen koskien neljää Suomeen rakennettavaa tuulivoimapuistoa, joihin tulee yhteensä 25 tuulivoimalaa. Tämä nimellisteholtaan 107,4 MW kokonaisuus on suurin yksittäinen Pohjoismaissa ilman tukia toteutettava tuulivoimahanke. IKEA Suomi ostaa tuulivoimapuistot, kun ne valmistuvat vuoden 2020 alussa.

Carelin on tehnyt sopimuksen OX2:n kanssa ja toteuttaa Site Manager -palvelut tuulivoimapuistoihin Kurikan Ponsivuoressa ja Marttilan Verhonkulmassa. Rakennuttajan Site Managerin tehtävänä on koordinoida rakennushankkeen päivittäisiä toimintoja työmaalla tekemällä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ja huolehtimalla rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorin vastuista. Site Managerin tehtävänä on yhdessä muiden toimijoiden kanssa varmistaa, että hanke täyttää laadulliset vaatimukset ja valmistuu sovitun aikataulun puitteissa.

”Carelinin osoittama ymmärrys asiakkaan tarpeisiin sekä prosesseihin oli omaa luokkaansa. Heidän kykynsä löytää oikeat resurssit ja neuvotella tehokkaasti sai vakuuttumaan heidän sitoutumisestaan. Odotan innolla yhteistyötä heidän kanssaan yhteisen päämärän saavuttamisessa.” – Pasi Tammivaara, Project Director OX2

” Tämä on tärkeä askel Carelinin kasvutarinassa ja olemme innoissamme päästessämme laajentamaan tiimiämme ja aloittamaan yhteistyön OX2:n kanssa. Uskon, että meidän Site Managerien kokemus ja Carelin -tiimin asiakaslähtöinen työskentelytapa auttavat näiden investointihankkeiden onnistuneessa läpiviemisessä.” – Ville Alatalo, CEO Carelin

 

Lisätietoja:

Carelin Oy / Ville Alatalo, +358 40 910 1286

OX2 / Pasi Tammivaara, +358 40 803 3177

24.9.2018

Carelin mukana rakentamassa Suomen korkeimpia tuulivoimaloita

TuuliWatti rakennuttaa Iin Viinamäkeen sijoittuvan tuulipuiston, joka on ensimmäinen pohjoismainen tämän kokoluokan markkinaehtoinen tuulivoimainvestointi. Hanke on virallisesti alkanut ja uusi tuulipuisto aloittaa tuotannon vuonna 2019. Suomen tähän saakka korkeimmat tornit ja uuden teknologian voimalat mahdollistavat hankkeen toteutuksen kokonaan ilman yhteiskunnan tukea. Voimalatoimittaja Vestaksen V150 voimaloiden teho on 4,2 MW. Napakorkeuden ollessa 175 metriä ja roottorin halkaisijan 150 metriä, muodostuu voimaloiden pyyhkäisykorkeudeksi huimat 250 metriä.

Carelin on ollut mukana toteuttamassa jo esiselvitys- ja BoP-kilpailutusvaihetta (Balance of Plant), ja toteuttaa tuulivoimaprojektin rakennuttamisvaiheen Owner’s Engineer –palvelun Tuuliwatille. Carelinin rooli on rakennuttajan puolelta edesauttaa ja varmistaa hankkeen turvallinen läpivienti ja tekniset vaatimukset täyttävä toteutus laaditun aikataulun puitteissa. Yhteistyö on tiivistä rakennuttajan, voimalatoimittajan, BoP -urakoitsijan, maanomistajien, viranomaisten sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Carelin-tiimi on innolla mukana ottamassa tuulivoima-alan seuraavaa loikkaa ja auttamassa hankkeiden toteutuksessa uudessa investointiympäristössä.

1.8.2018

Restuuli ja Carelin yhteistyöhön!

Restuuli Oy ja Carelin Oy ovat allekirjoittaneet 29.3.2018 yhteistyösopimuksen liittyen Restuulen omistaman Salon Märynummella sijaitsevan Gamesa G128 5MW -tuulivoimalan Energy Care ja Asset Care palveluihin liittyen. Carelin toimii omistajan edunvalvojana edustaen Restuuli Oy:tä kaikessa päivittäiseen operointiin ja kunnossapidon koordinointiin liittyvissä asioissa tarvittavien sidosryhmien suuntaan.

"Olemme erittäin mielissämme kun saamme aloittaa yhteistyön Restuulen kanssa! Yhdessä Restuulen kanssa olemme räätälöineet juuri heidän tarpeeseen soveltuvan palvelupaketin jonka pohjalta lähdemme yhteistyössä päivittäistä arkea pyörittämään." - Ville Alatalo, Carelin Oy

"Päivitäinen operointi ilman merkittäviä tuotannonmenetyksiä onnistuu vain suunnitelmallisella ja ennakoivalla kunnossapidolla. Jatkuva yhteydenpito voimalavalmistajaan ja sidosryhmiin on myös tae tässä onnistumiselle. Uskomme Carelin Oy palveluiden auttavan meitä paremmin ja ammattitaitoisemmin saavuttamaan tämän tavoitteemme!" - Markku Alm, Restuuli Oy

 

9.6.2018

Carelin mukana Suomen suurimmassa aurinkosähköhankkeessa!

S-Voima toteuttaa Pohjoismaiden suurinta katoille asennettavaa aurinkosähköjärjestelmähanketta, jossa noin 40 S-ryhmän toimipisteen katolle asennetaan aurinkopaneelit tulevan vuoden aikana.

Carelin osallistuu mittavaan aurinkosähköjärjestelmäprojektiin toteuttamalla Owner’s Engineer - sekä turvallisuuskoordinaattoripalvelut S-Voimalle. Carelinin tehtävänä on hankkeen rakennuttajan puolelta edesauttaa ja varmistaa hankkeen turvallinen, laadukas ja tekniset vaatimukset täyttävä toteutus, yhteistyössä hankkeen pääurakoitsijan kanssa.

SolariS

”Työturvallisuus on keskeistä hankkeen onnistumisen kannalta. Luotamme Carelinin tiimin osaamiseen ja kokemukseen vaativien projektien valvonnasta”. – Mikko Halonen, toimitusjohtaja S-Voima

”Tämä on meille hieno tilaisuus päästä mukaan rakentamaan uusiutuvaa energiaa tämän kokoluokan aurinkosähköhankkeessa. Meidän ketterä Carelin-tiimi yhdistää teknisen valvonnan ja turvallisuuskoordinoinnin samaan pakettiin hankkeessa, jossa kohteet ovat erilaisia ja sijoittuvat maantieteellisesti laajalle alueelle.” – Ville Alatalo, CEO Carelin

 

Lisätietoja:

Carelin Oy / Ville Alatalo, +358 40 910 1286

S-Voima / Mikko Halonen, +358 10 7682 064

1.6.2018

Uusi jäsen Carelin-tiimiin!

Carelin-tiimi vahvistuu ja meillä on ilo ja kunnia toivottaa Jarkko Finnilä tervetulleeksi Carelin-tiimiin ainoastaan kuusi kuukautta yrityksemme perustamisen jälkeen. Jarkolla on vahva tausta ja projektinjohto-osaaminen vaativista tuulivoimaprojekteista pohjoismaissa. Jarkko tulee työskentelemään Oulun toimistollamme, mutta on alunperin kotoisin Etelä-Pohjanmaalta joka on luonnollisesti iso etu tässä porukassa ;) Ensimmäisenä työpäivänään Jarkko oli jo asiakkaalla keskustelemassa mielenkiintoisista tulevaisuuden projekteista.

 

23.3.2018

Kiitokset messuista!

Kiitos kaikille osallistuneille hyvistä keskusteluista ja tapaamisista Energy Weekillä! Vaasassa oli hyvä henki päällä ja järjestäjät olivat luoneet hienon tapahtuman - ensi vuonna nähdään!

« Edelliset 10